Cadmium Tungstate

Cadmium Tungstate Picture

Kinesiskt namn: 钨 酸 镉

CAS-nummer: 7790-85-4

Kemisk formel: CdWO4

Molekylvikt: 360.24900

Exakt vikt: 361.83400

Fastighet:

1.Fysisk egendom: Vita eller gula fluorescerande kristaller, med wolframitstruktur.

2.Mältpunkt (ºC): 1105

3.Löslighet: Lös i ammoniumhydroxid och cyanidalkali-lösning, nästan olöslig i vatten eller utspädd syra, lösligheten är 0,05 g / 100 ml H2O i kallt vatten.

Syntetisk metod

Stegvis temperaturreaktion från CdWO4 i CuO-WO3-system.

Application

Fluorescerande färg. Röntgenskärm. Scintillationsräknare. Fosfor. Organiska katalysatorer