volframdikloridioxid

Tungstendikloriddioxidbild

Volframdikldioxid är den kemiska föreningen med formeln WO2Cl2. Det är en gulfärgad fast substans. Den används som en föregångare till andra volframföreningar. Liksom andra volframhalider, är WO2Cl2 känslig för fukt, som genomgår hydrolys.

Beredning

WO2Cl2 framställs genom omfördelning av ligand från volframtrioxid och volframhexaklorid:

2 WO3 + WCl6 → 3 WO2CI2

Användning av en tvåzonsrörugn upphettas ett vakuumtätat rör innehållande dessa fastämnen till 350 ° C. Den gula produkten sublimerar till reaktionsrörets svalare ände. Ingen redox uppstår i denna process. En alternativ väg framhäver oxofiliteten hos volfram:

WCl6 + 2O (Si (CH3) 3) 3 → 3 WO2Cl2 + 4ClSi (CH3) 3

Denna reaktion, som den föregående, fortskrider via intermediären av WOCl4.

Struktur

Föreningen är en polymer bestående av förvrängda oktaedriska W-centra. Monomeren kännetecknas av två korta W-O-avstånd, typiska för en multipel W-O-bindning, och två långa W-O-avstånd som är mer typiska för en W-O-bindning med en eller en dosa.

Andra volframoxidklorider och relaterade oxygalider

Tungsten bildar ett antal oxihalogenider inklusive WOCl4, WOCl3, WOCl2. De motsvarande bromiderna (WOBr4, WOBr3, WOBr2) är också kända som WO2I2.