Tungsten Boride

Tungsten Boride Picture

Tungstenborid (W2B5)

Namn: boranylidyn (λ2-boranyliden) volfram, boranylidynetungsten, λ2-boranylidenboron

Övriga namn: Tungstenborid; diboranylidyne-1,2,4-tribora-3,5-ditungstacyclopenta-1,3-dien;

DITUNGSTEN PENTABORIDE, W;

CAS: 12007-98-6

Formel: B5W2

Molekylvikt: 428.79100

Exakt massa: 430.00300

Smältpunkt: 210-214 ° C

Produktion: 2mol volframkorn med 5mol borpulver vid 1200 ~ 1300 ° C i vakuum eller argonatmosfär, kan Tungstenborid (W2B5) informeras.