Tungsten (IV) Telluride

Tungsten (IV) Telluride Bild

Tungsten (IV) tellurid (WTe2) är en oorganisk semimetallisk kemisk förening. I oktober 2014 upptäcktes volfram ditellurid för att uppvisa en extremt stor magnetoresistans: 13 miljoner procent utan känd mättnadspunkt. Motståndet är proportionellt mot magnetfältets kvadrat. Detta kan bero på att materielet är det första exemplet på en kompenserad semimetall, där antalet mobila hål är detsamma som antalet elektroner. Strukturen av volframdellellurid är skiktad och substansen kan exfolieras till tunna skivor ner till monolag. Men elektroner kan enkelt röra sig mellan skikten, till skillnad från andra tvådimensionella halvledare. Fraktionen av laddningsbärare är 0,005 per formelhet (WTe2).

När den utsätts för tryck, reduceras magnetoresistans effekten i WTe2. Vid ett tryck på 10,5 försvinner GPa magnetoresistans. Ovanför samma tryck på 10,5 GPa tungsten ditellurid kan bli en superledare. Vid 13,0 GPa händer övergången till supraledning under 6,5 K. WTe2 förutspåddes också nyligen att vara en Weyl semimetall och i synnerhet vara det första exemplet av en "Typ II" Weyl semimetall, där Weyl noderna finns vid skärningspunkten mellan elektronen och hålfickorna.